VZPOMÍNKY NA VELKOU VODU

20.6.2017 — 27.8.2017
Vernisáž výstavy proběhne 20. 6. 2017 v 18.00 hodin
přízemí

Výstavní projekt k 20. výročí povodní ve Valašském Meziříčí a okolí přibližuje nejen poslední velkou živelnou událost v roce 1997. 

Problematická poloha mezi dvěma Bečvami zapříčiňuje, že město Valašské Meziříčí je čas od času ohrožováno povodněmi. Výstava se zabývá nejen poslední velkou živelnou událostí v roce 1997, ale také povodněmi v historii města Valašského Meziříčí a jeho okolí a rovněž problematikou protipovodňové ochrany výstavbou vodních prvků s dopady na životné prostředí.

Množství fotografií doplňují autentická videa a interaktivní edukační hra, která přibližuje následky vlivů člověka na krajinu a příčiny povodní.

Cílem výstavního projektu je rovněž shromáždit vzpomínky pamětníků týkající se povodní v našem městě. Návštěvník tak bude mít možnost přispět na volné plochy svou osobní zkušeností a vytvořit tak společně jeden výstavní celek.

Výstava vznikla ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí, Muzeem regionu Valašsko p.o., Povodím Moravy a Českým svazem ochránců přírody.

 

Vstupné 20 / 10 Kč.

 

V rámci výstavy se uskuteční také bohaté doprovodné programy:

 • Beseda na téma současných a plánovaných  vodních prvků v našem regionu a jejich dopadu na obyvatele a okolní krajinu se zástupci města Valašského Meziříčí, Povodí Moravy a ekologů
  • 27. 6. 2017, 17:00 v 1. patře MaGC VM

 • Ornitologická exkurze k řece Bečva v Hustopečích nad Bečvou s Mirkem Dvorským (ČSOP VM):
  • 29. 6. 2017
 • Exkurze na přehradu Bystřička:
  • 12. 7. 2017 a 16. 8. 2017 
 • Botanická exkurze k řece Bečva v Hustopečích nad Bečvou      
  • 19. 8. 2017