KRÁSA A TAJEMSTVÍ STŘEDOVĚKÝCH RUKOPISŮ

16.8.2017 — 1.10.2017
Jednotné vstupné 20 Kč
přízemí
přízemí 08-16-KRASA-RUKOPISU-2.jpg 08-16-KRASA-RUKOPISU.jpg DSCN8721.JPG DSCN8723.JPG DSCN8726.JPG DSCN8677.JPG

I když se pohled na středověk v posledních letech změnil, stále je toto období většinou vnímáno jako velice temné a zároveň kruté. Jeho „obraz“ se ale zcela mění ve spojení se středověkým výtvarným uměním. Ve středověku vzniklo nepřeberné množství jedinečných uměleckých děl, z nichž se nám bohužel do současnosti dochoval pouhý zlomek. Přesto si i z toho mála můžeme udělat určitou představu o „středním věku“ jako významné etapě lidských dějin a také o životě a myšlení středověkého člověka, i když jsme bohužel v řadě případů „omezeni“ vrstvou elit, které byla umělecká díla převážně věnována a která tato díla sama často objednávala, respektive byla jejich štědrým donátorem.

Výstava „Krása a tajemství středověkých rukopisů“ představuje na konkrétních příkladech středověk „zakódovaný“ do nádherných, často velice bohatě iluminovaných rukopisů, jež jsou skutečnou studnicí, z níž lze čerpat informace o středověku a životě v něm.

Bohužel originály jednotlivých manuskriptů jsou za specifických podmínek uloženy ve speciálních „trezorech“, takže se k nim často nedostanou ani odborníci, kteří se jimi profesně zabývají, a proto se musí spokojit pouze s jejich fotografiemi, digitalizovanými verzemi nebo s jejich uměleckými kopiemi či faksimiliemi.

Již několik desítek rukopisů se dočkalo své faksimilie, z nichž většina těch nejkrásnějších a nejkvalitnějších je zejména z finančních důvodů pro normálního smrtelníka téměř nedostupná. Během posledních desítek let vznikly faksimilie i několika rukopisů, jež jsou úzce spjaty s českým prostředím, a nemusí se jednat pouze o jejich český původ. Často jde o umělecká díla určená pro českého panovníka nebo některého vysoce postaveného duchovního či šlechtice. Takovými rukopisy jsou např. Vyšehradský kodex, Pasionál abatyše Kunhuty, Liber depictus, Bible Václava IV., Zlatá bula nebo Cestopis Jana z Mandevillu. Právě na faksimilích těchto a řady dalších rukopisů (kupř. Book of Kells, Utrechtský žaltář, Bible Svatého Ludvíka, Codex Manesse, Přebohaté hodinky vévody z Berry) je přiblížena nejen „pestrost“ středověku, ale i myšlenkové a umělecké bohatství, jež svou šíří fascinuje. Součástí výstavy jsou ukázky faksimilií více než tří desítek rukopisů, jež časově pokrývají období od konce 7. do 16. století. 

Na výstavě, kterou si připomínáme 720. výročí od vzniku první písemné zmínky města Valašského Meziříčí (1297), bude možnost zhlédnout rovněž listiny a rukopisy, které jsou spojené s městem Valašské Meziříčí a jeho historií.

 

Součástí vernisáže bude rovněž KONCERT VOKÁLNÍ SKUPINY VOX Z TRENČÍNA, která se zabývá historickou hudbou období konce 15. – 19. století.

Koncert se uskuteční na terase zámku Žerotínů v 19.00 hodin. V případě nepříznivého počastí se koncert přesune do freskového sálu v 1. patře MaGC. Vstupné 20 Kč.

 

Jednotné vstupné 20 Kč