CO NA SEBE ANEB POHLED DO HISTORIE ODÍVÁNÍ

19.11.2015 — 10.1.2016
Vernisáž výstavy proběhla 18. 11. 2015 v 18.00 hodin
přízemí

Výstava  představuje rekonstrukce oděvů střední a západní Evropy v 15. a 16. století. Perlou výstavy je oděv francouzského krále Františka I. (1494 – 1547) realizovaný podle portrétu namalovaného Jeanem Clouetem (cca. 1522-26). Též je možno spatřit oděvy italské šlechty či burgundské urozené dámy. Další vystavené oděvy divákům ukazují velký rozdíl mezi hávem šlechty a jejich poddaných, tedy měštanů a prostého lidu. Součástí výstavy jsou též oděvy švýcarského žoldnéře a jeho ženského doprovodu ve vojenském táboře.

Kromě samotných oděvů budou na výstavě k vidění dobové doplňky, šperky, ale také ukázky z krejčovských technik, šicích potřeb či péče o oděv. Předměty jsou doplněny informačními panely o historii odívání v daných stoletích.

Autoři výstavy, Martin a Martina Hřibovi se věnují tvorbě historických kostýmů a oděvů již od roku 1999. Zaměřují se hlavně na studium dostupných archeologických, obrazových i literárních pramenů a jejich následnou reálnou aplikaci při tvorbě dobově odpovídajících rekonstrukcí oděvů nejen našich předků. Poznatky své i dalších nadšenců zveřejňují na serveru www.kostym.cz, který je zapsán v seznamu WebArchiv České národní knihovny. S jejich tvorbou mají zájemci možnost se seznámit na výstavách v muzeích či přehlídkách v ČR či zahraničí. Jmenovitě Národní knihovna v Praze, Dobó István Vármúzeum v Egeru (HUN), Muzeum města Brna, Muzeum v Karlových Varech, hrad Orava (SK), hrad Toszek (POL), hrad Buchlov, Muzeum Jana Amose Komenskeho v Uherském Brodě, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a další. Dalším výstupem jejich činosti je spolupořádání mezinárodního Semináře historie odívání a publikace jeho Sborníku Semináře historie odívání.