EXPOZICE JOSEF IGNÁC SADLER

16.9.2016 — 31.12.2017
Vstupné 20 Kč / 10 Kč. Vstupenka platí pouze na expozici Josef Ignác Sadler.
1 patro
1 patro DSCN5120.JPG DSCN5124.JPG DSCN5126.JPG DSCN5130.JPG DSCN5138.JPG DSCN5146.JPG DSCN5148.JPG DSCN5153.JPG DSCN5158.JPG DSCN5159.JPG DSCN5161.JPG DSCN5165.JPG DSCN5166.JPG DSCN5168.JPG DSCN5169.JPG DSCN5173.JPG DSCN5179.JPG

V rámci druhého nadzemního podlaží Muzejního a galerijního centra byla pro veřejnost otevřena dlouhodobě plánovaná a připravovaná expozice věnující se osobnosti a tvorbě Josefa Ignáce Sadlera (1725 -1767).

Tento významný barokní malíř vyzdobil svými freskami zámeckou kapli Smrtelných úzkostí Ježíše Krista, jedinečný a vzácný doklad barokního nástěnného umění ve městě a okolí.   V souvislosti  s připravovanou obnovou této kaple byla návštěvníkům otevřena dlouhodobá dynamická expozice, jejíž základ tvoří barokní malířské originály z významných sbírkotvorných a paměťových institucí (Slezské zemské muzeum, Moravská galerie v Brně) i jednotlivých farností.  Kromě  solitérních pláten jsou k vidění i práce komorního charakteru (např. křížová cesta, která je malována na měděném plechu) nebo modella, drobnější díla, která byla předkládána objednavateli  ke schválení či komentáři.