PAVEL DRDA - Na houpačce

2.3.2018 — 29.4.2018
Vstupné 50/20 Kč
2 patro
2 patro plakat-Pavel-Drda_2_3_2018_MaGC.jpg DSC_0066.JPG DSC_0069.JPG DSC_0070.JPG DSC_0164.JPG DSC_0159.JPG DSC_0155.JPG DSC_0149.JPG DSC_0160.JPG

Akademický sochař Pavel Drda slaví letos šedesátiny. Při příležitosti životního jubilea bude v Muzejním a galerijním centru k vidění retrospektivní výstava, která představí doposud nejrozsáhlejší průřez sochařovy životní tvorby prezentovaný v jeho rodném kraji, ve městě jeho dětství – ve Valašském Meziříčí. 

Výstava obsáhne umělcovo dílo v rozpětí téměř pěti desetiletí, a to od školních let po současnost, a to v rozpětí téměř pěti desetiletí. Jednou z vystavených prací bude i portrét spolužáka, který na počátku 70. let minulého století, ve věku 12 až 13 let modeloval pod dohledem sochaře a výtvarného pedagoga Leopolda Christa na valašskomeziříčské Lidové škole umění. Modelem mu tehdy stál kamarád Jarek a jeho chlapecký portrét je vynikajícím dokladem Pavlova výjimečného talentu pro modelaci, realistické ztvárnění i postižení charakteristických rysů portrétovaného. Nejnovějším dílem, podle kterého je výstava také pojmenována, je realizace Na houpačce, která v žánrově hravé poloze symbolizuje střídání úspěšných i méně úspěšných etap v lidském žití, neboť dle slov vystavujícího autora: „Život je houpačka!“ 

Pavel Drda se narodil se 3. března 1958 v Hranicích na Moravě. vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni (1973 - 77, výtvarné zpracování keramiky, prof. Jaroslav Podmol, Bohumil Dobiáš ml.) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovu v Praze (1977 - 83, užité sochařství, prof. Josef Malejovský). Během studií na VŠUP získal Cenu VŠUP (1980, plastika Zubr; 1981, plastika Skateboard). Zabývá se komorním a monumentálním sochařstvím - plastiky, sochy, reliéfy a objekty zhotovuje z keramiky, kovu a výjimečně z kamene, umělého kamene či dřeva, popř. materiály kombinuje. "...Věnuje se i užitému uměleckému řemeslu: keramické a kovotepecké tvorbě. (...) je především tvůrcem keramických plastik a je figuralistou. Hlavním námětem jeho prací je figura, lidská i zvířecí. Zvolený žánr je u něj tak bytostně spjatý s preferovaným materiálem - keramickou hlínou (...). Ponechává obnažený její surový půvab, zrnitou drsnou strukturu a přirozený kolorit, který jen tónuje či dobarvuje engobami. ..." (O. Mehešová)

Úvodní slovo: Ing. arch. Bohumil Prokop

Hudební doprovod: Koně a prase, Milan Humplík

 

Doprovodný program:

Na houpačce s autorem, keramikem a sochařem Pavlem Drdou
14. března v 16.00 hodin
Přijďte se seznámit s nejnovější tvorbou, dozvědět se více o profesi  a životě sochaře Pavla Drdy.