100 + 1 dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

25.10.2017 — 4.2.2018
Vstupné 50 Kč / 20 Kč
2 patro
2 patro 10-25-100-1-dilo-prodlouzeno.jpg

Výstava představuje širší výběr významných uměleckých děl z bohatého fondu Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Časový profil výstavy těží z odborného zaměření instituce, jímž je česká výtvarná scéna uplynulých dvou století, se zvláštním přihlédnutím k určitým teritoriálním specifikům. Mezi vystavenými autory najdete mistry jako Jan Zrzavý, Emil Filla, Josef Čapek a spousta dalších.
Skladbu výstavního souboru předurčily dvě hlavní linie. Zásadní sleduje stěžejní autory a tendence v českém výtvarném umění převážně 20. století. Výstava tento pohled rozvrstvuje uvedením dalších tvůrčích poloh prezentovaných umělců.
Z charakteru sbírky vzešlo také druhé kritérium výběru, které sledovaný úsek výtvarného umění rozšiřuje o kolekci umění 19. století, ale také o soubor děl čelných představitelů slovenské moderny. 

V souladu s ústředním záměrem představit nejhodnotnější díla sbírky Krajské galerie ve Zlíně je výstava koncipována s důrazem na obrazové a sochařské exponáty.Protože je přehlídka motivována výlučně povahou uměleckého fondu zlínské galerie, nenárokuje si obsáhnout úplný obraz výtvarné situace dané doby. Více než příběhem výtvarného dění je proto výstava příběhem sbírky, který je formulován prostřednictvím jednotlivců a jejich individuálních projevů.

Kurátorka výstavy: Pavlína Pyšná

 

Doprovodné programy:
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY s kurátorkou Pavlínou Pyšnou. Procházka světem umění přesahujícího naši dobu i náš region.
Ve středu 15. listopadu v 18.00 hodin a v neděli 14. ledna v 16.00 hodin.