Aktuální výstavy

Přehlídka autorských filmových plakátů nejvýraznějších tvůrců 60. let. Na vzorku 14-ti filmových plakátů se návštěvníci seznámí s průkopnickými výtvarnými počiny na poli filmového plakátu a také s životem a tvorbou jejich autorů - Karla Vaci, Zdeňka Zieglera, Josefa...
V rámci druhého nadzemního podlaží Muzejního a galerijního centra byla pro veřejnost otevřena dlouhodobě plánovaná a připravovaná expozice věnující se osobnosti a tvorbě Josefa Ignáce Sadlera (1725 -1767). Tento významný barokní malíř vyzdobil svými freskami zámeckou...
Pocta grafickému umění v MaGC. Kolekce více než 100 grafických listů od významných grafiků (J. Váchal, M. Švabinský, A. Brunovský,…) z Pražské grafické sbírky DRIT a ze sbírky významného sběratele. Výstavu zahájil malíř, grafik a kurátor sbírky Pavel...
Malířské dílo Jitky Skočkové je velmi pestré jak barevně, tak tematicky. Odvíjí se od autorčiných prožitků, zachycovaných do velmi malebných deníčků, přes hloubku jejího života duchovního až po ryze malířské kreace, kterým tvůrčí osobnost prostě neodolá. Tak jako ve...
Komentované prohlídky: K výstavě Jitky Skočkové Zázraky a Josefa Divína Stříbrný sen proběhnou společné komentované prohlídky, a to ve středu 19. dubna od 16.00 hod pro širokou veřejnost a v pátek 21. dubna od 12.30 hod pro školy. Vstup zdarma   Linorytový workshop  O...
Výstava o nevšední a složité životní a umělecké dráze člověka, jehož jméno patří mezi nejvýznamnější osobnosti české divadelní a filmové režie.  Ke jménu Alfréd Radok se v nedávné minulosti přihlásila dvě největší česká města, Praha a Brno. Praha v roce...
Poutě a poutnictví představují důležitou součást středověké i barokní římskokatolické zbožnosti a nacházejí silný ohlas také v dnešní době. Naproti tomu v evangelické tradici je poutnictví cizím až nepatřičným prvkem.Přednáška se zaměří na zajímavý fenomén...
Téměř na měsíc se ve Valašském Meziřící chystá další ze série hravých festivalů, tentokrát pod názvem Festival IQ Play. Na akci budou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické...
Večer a setkání s Janem Kačerem uvozujeme citací: „Radok neinscenoval hru, Radok tvořil svět. Měl jsem pocit, že v tom světě žiju, že ho znám, že jsem dokonce spoluprožil i to, co mě teprve čekalo“. Doprovodný program k výstavě O neobyčejném putování Alfréda...
Popularita světce Jana Nepomuckého i přes veškerý svůj rozkvět vyvolávala protichůdné postoje. Jan Nepomucký byl odmítán, zlehčován, byly popírány jeho osobní kvality, ba sama jeho existence. Nebude jistě bez zajímavosti zamyšlení nad některými kapitolami z dějin "neúcty"...

O projektu

Projekt Muzejního a galerijního centra byl zřízen za pomoci radnice města Valašského Meziříčí a Evropského fondu pro regionální rozvoj v nově zrekonstruovaném jížním křídle zámku Žerotínů. Slavnostní otevření Muzejního a galerijního centra proběhlo 29.10. 2014.